Clients

our clients

 1. Dr. Gudage multispecialty hospital, Bidar, Karnataka
 2. Cosmopolitan lab, Mumbai
 3. KIMS hospital, Chattisgarh
 4. MGM Hospital, Kalahasti, Andhra pradesh
 5. Sahil hospital, Alwar, Rajasthan
 6. Adlife hospital, Jaipur, Rajasthan
 7. Shanaya multispecialty hospital, Cuddalore, Tamilndau
 8.  Ravina Multispeciality hospital, Chennai
 9. Ganesh multispeciality hospital, Ghaziabad
 10. Ebenezer hospital pvt ltd, Mizoram
 11. Lotus ayurvedic centre, Bangalore
 12. Netaji Multispecialty hospital, West Bengal

 1. Medical college & hospital, Karjat, Maharashtra
 2. GN Medical centre, Bidar, Karnataka
 3. Apex hospital, Haldwani, Uttarakhand
 4. Kadapa Hospital pvt.ltd, Kadapa, Andhra Pradesh
 5. Rapha hospital, Adoni, Andhra pradesh
 6. JVS Multispecialty hospital, Madurai, Tamilnadu
 7. A multispecialty hospital, Bangalore, Karnataka
 8. A multispecialty hospital, Nagpur, Maharashtra
 9. A multispecialty hospital, Angul, Orissa
 10. Apex hospital, Haldwani, Uttarakhand
 11. Naikwadi medical centre, Belgaum, Karnataka